Parken

Mariebergsskogen så som park består av flera delar.

Parkskog

Jämfört med andra parker utmärker sig Mariebergsskogen tack vare de gamla tallarna. Karaktäristiskt jämfört med andra parker är tallen som är en fond till alla miljöer. Parkskogen skall behållas naturlig med de gamla tallarnas karaktär och samtidigt kännas trevlig att gå och leka i. Kulturbyggnaderna och miljöerna runt dem ligger som öar i en parkskog av tall.

Gräsmattor och blommor

Direkt innanför entrén möts man av en mer traditionell parkmiljö med gräsmattorna, välklippta häckar och planteringar av både perenner och sommarblommor. Men här finns också plats för stora arrangemang som konserter, hundutställning och loppmarknad.

Vänerns vatten

Parken präglas mycket av närheten till en av Vänerns alla vikar. Badplats på sommaren och start för skridskoåkning på vintern.