Mörktjärat, timmrat hus.

Friluftsmuseum

Vid 1800-talets slut uppmärksammades storskiftenas förödande konsekvenser för landets kulturbyggnader. Värmlands Fornminnes- och museiförenings styrelsemedlemmar, direktör Wilhelm Welin, föreslog 1915 att man för att bevara kulturhusen skulle anordna ett värmländskt Skansen på lämplig plats i Karlstad. Två år senare beslutades att området skulle ligga i Mariebergsskogen, området som Karlstad stad 20 år tidigare fått som gåva av Conrad Hööks dödsbo. Invigningen av Friluftsmuseet i Mariebergsskogen skedde den 16 augusti 1925.

Acksjöns kapell

Ett ljust och vackert kapell som är populärt för dop och vigsel hela året om. Acksjöns kapell är byggt i Nyed 1874 och återuppbyggt i Mariebergsskogen 1999. Verksamheten sker i samarbete mellan kyrkorna i Karlstad och Karlstad Ekumeniska Råd. Acksjöns kapell kan bokas för bröllop, dop och andra kyrkliga sammankomster.

Jakt- och fiskestugan

Boden kommer från Kummelön i Ölme socken. Boden användes förr till sjöfågeljakt och fiske. Genom gluggarna i takets lanternin (takfönster) har man kunnat skjuta i alla fyra väderstrecken.

Gammelgården

Många av de gamla byggnader som är flyttade till Mariebergsskogen var från början tänkta att ingå i ett bondgårdsområde. Byggnaderna är nu placerad vid Gammelgården. Gammelgården är en finsk/svensk 1700-tals miljö där den finska bebyggelsen utgörs av Gammelgården (f d Finngården), bastun och sommarkokhuset. De svenska byggnaderna är klensmedjan, härbret, kölnan och skvaltkvarnen. Karlstads Hembygdsförening håller öppet hus på sommaren, se Öppettider.

Friluftsteatern

Friluftsteatern invigdes 1943 och är landets största under tak. Några artister och storheter som gästat teatern är bland annat Louis Armstrong, Pet Shop Boys, Maurice Chevalier, Zarah Leander, Jimi Hendrix, Ulf Lundell, Marie Fredriksson med flera.

Mariebergs herrgård

Herrgården med tillhörande uthus ligger på sin ursprungliga plats i Mariebergsskogen och uppfördes mellan åren 1826-1828. Husets plan är den traditionella parstugans med förstuga, kök, matsal och en liten kammare i bottenplan. Övervåningen har likartad rumsindelning. Ursprungligen var färgsättningen vit med pilastrar och fönsterbågar i gråblått.

Spikgården

Spikgården, en mangårdsbyggnad från Norra Finnskoga socken uppförd 1828. Huset har enkelstugeplan, ett stort rum och två mindre sidoställda rum. Spikgården flyttades till Mariebergsskogen 1933 då uppbyggnaden av den påbörjades. Sommartid är det nu våffelkafé i Spikgården.

Skvaltkvarnen

Skvaltkvarnen är från Dammen i Lekvattnets socken. Den är en äldre form av vattenkvarn med vertikal drivhjulsaxel och har varit en andelskvarn med flera andelsägare. Skvaltkvarnen är placerad nära Gammelgården, nedanför näckrosdammen.

Sätervallen

Sätervallen invigdes sommaren 2002 och är en exakt kopia av Södra Åselbergssätern från norra Värmland. Stugorna är nytillverkade i Sysslebäck, och timrade enligt gammaldags byggtradition. Sätervallen befolkas under sommaren av drängar och pigor som visar hur livet på sätern kunde gå till.

Väderkvarnen

Bland skogens resliga tallar finns väderkvarnen från 1800-talets början. Den representerar en vanlig typ från Värmlandsnäs och kommer ursprungligen från Örrud som hör till södra Ny socken. Väderkvarnen låg tidigare på en höjd mot staden och var för många karlstadsbor symbolen för Mariebergsskogen.

Vädersåg

Vädersågen från Garboden, Botilsäter socken, är från 1875 och användes under femtio år för eget bruk och legosågning. Det är den enda återstående sågen i sitt slag i Värmland.