Om oss

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark

Mariebergsskogen är en stadspark med unik historia och stark framtidstro. Vi som bor i Karlstad är stolta över att kunna ta med våra gäster hit på utflykt för att njuta av naturen, den traditionsrika värmländska kulturen och delta i någon av alla de aktiviteter som erbjuds. För många av oss är Mariebergsskogen som ett andra hem, en plats vi längtar till.

Här finns bland annat Sveriges första Lekträdgård, Naturum Värmland, djurparken Lillskogen, rundturståget och kulturbyggander.

Hela området är en gåva från dr Conrad Höök som bodde i herrgårdsbyggnaden i slutet av 1800-talet. Han tyckte så mycket om sin skog att han ville att den skulle bevaras till glädje och fröjd för kommande generationer. När Karlstad stad tog emot donationen år 1896 lovade man att Mariebergsskogen skulle vårdas som stadspark för all framtid. Visionen lever! Parken utvecklas år efter år för att ständigt vara den plats för lek, upplevelser och rekreation som varje generation barn längtar till.