1955 April Killingar

Historia

Starka minnen

Mariebergsskogen har en speciell historia för varje besökare. En och annan minns fortfarande Friluftsmuseets grundande och planerna kring ett värmländskt Skansen. Andra ser tillbaka på 1950- och 1960-talets glansdagar, med rader av världsartister på Friluftsteaterns scen och många tänker på glada danskvällar, tivolibesök och naturupplevelser under senare år. Oavsett ålder har var och en minnen av upplevda händelser och episoder. För att förstå de tankar och värderingar som ligger bakom dagens Mariebergsskogen måste vi gå tillbaka i historien.

Frun gav namn åt området

Vid 1700-talets slut var Lars Magnus Wester ägare till Mariebergs landeri. Egendomen omfattade då den dåvarande stadsdelen Marieberg, Galgberget (Kvarnberget) och delar av Viken. Lars Magnus Wester var gift med Maria Magdalena (född Uggla). Namnet Marieberg anses komma från hustrun. Parets son, Adolf Mauritz Wester, byggde Herrgården 1826-28. Huset var ursprungligen vitt med pilastrar och fönsterbågar i gråblå nyans. Så småningom kom huset i auditören och räntmästaren Carl Magnus Hööks ägo.

Ett löfte värt att hålla

Conrad Höök, som ärvde herrgården och marken av sin far, satte stort värde på skogen och de vackra omgivningarna. Han sökte därför garanti för att naturen även i framtiden skulle förbli orörd. Som ogift hade Conrad Höök inga egna arvingar. I stället önskade han att Mariebergsskogen skulle skänkas till Karlstad stad, med villkoret att ägorna skulle vårdas och bevaras. Donationen till Karlstad stad verkställdes vid Conrad Hööks död 1895. Hans vädjan har genom åren efterföljts, staden har stått fast vid sitt löfte och Mariebergsskogen har kunna behålla sin unika egenart. Läs mer om Mariebergsskogens historia i Lennart Edbergs bok ”Då, nu och sedan, en berättelse om Mariebergsskogen”.

Nutid

Under 2010-talet fungerar Mariebergsskogen som Karlstads stadspark. Den är öppen alla dagar, året om och det är fri entré.

Dr Conrad Höök

Till mina arftagare!
Om Marieberg efter min död försäljes,
så låt åtminstone ej skogen komma
i afverkares våld. Skänk den då
heldre till staden, mot betryggande
garanti för dess framtida bestånd och
vård. Detta är min innerliga bön!

Marieberg d. 3 maj 1892
Conrad Höök

Läs mer om Björnarna i gropen