Tillgänglighet för www.mariebergsskogen.se

Mariebergsskogen AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.mariebergsskogen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.mariebergsskogen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du gärna kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt. Svarstiden är normalt två arbetsdagar, men ofta kan vi svara snabbare.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till DIGG för anmälan om bristande tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Problem för läsbarheten.
  • Kontraster och storlek på text är inte optimalt.
Problem vid uppläsning.
  • Alternativa texter för bilder saknas delvis.
  • Uppmärkning av innehållet är bristfällig, exempelvis av sökfält och navigering.
Problem vid navigation utan pekdon.
  • Tabindex saknas delvis eller är bristfälligt.
Problem vid uppläsning och navigering.
  • Länk-beskrivningar saknas delvis.
Problem vid uppläsning.
  • PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 13 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en granskning av www.mariebergsskogen.se med hjälp av tredje part, leverantören Ord&Bild Reklambyrå.

Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020 med: Compliance Audit – WSAG 2.1 Level AA Success Criteria

[Granskningsrapport]

Webbplatsen publicerades den 21 maj 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.