Organisation

Mariebergsskogen AB ingår i koncernen Karlstads stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. Vd för bolaget är Anna Lööf Falkman.

Mariebergsskogen AB:s styrelse

Styrelsen består av följande ledamöter; Ordförande Erik Olsson (S), vice ordförande Linda Arvidsson (KD), Carolina Falk (S), Susanne Ekblom-Öhrström (C), Ann-Katrin Gyllsten (L), Ulrika Neldorin (MP), Christopher Björk (SD) och suppleanter; Johnny Boström (S), Gunilla Bertilsson Engh (C), Sven Årnes (MP), Anette Nordlund (M), Kerstin Elander (M) och Pia Sterner (SD). Valda från och med 2023 års ordinarie bolagsstämma till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma.