Organisation

Mariebergsskogen AB ingår i koncernen Karlstads stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. Vd för bolaget är Anna Lööf Falkman.

Mariebergsskogen AB:s styrelse

Styrelsen består av följande ledamöter; Ordförande Margareta Nisser-Larsson (M), vice ordförande Esteri Nilsson (S), Marie Ullenius (KD), Anders Daleskog (MP), Ann-Katrin Gyllsten (L), Johnny Boström (S), Anna-Lena Rudberg (S) och suppleanter; Susanne Öhrström (C), Lena Stenström Andersson (M), Jonas Nilsson (M), Linda Arvidsson (KD), Stig Granfeldt (S), Karin Wahlén (S) och Lars Larsson (S). Valda från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.[:en]Mariebergsskogen AB ingår i koncernen Karlstads stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. Vd för bolaget är Anna Lööf Falkman.

Mariebergsskogen AB:s board

Chairman Margareta Nisser-Larsson (M), vice chairman Thomas Reh (S), Fredrik Lund-Kopparklint (M), Ann-Katrin Gyllsten (L), Sara Leion (KD), Susanne Kielba (S), Lennart Jansson (S) och suppleanter; Anette Nordlund (M), Gustav Holmgård (M), vacant (MP), Anders Ekblom (C), Marianne Löndahl (S), Yrjö Airiman (S) och Anna-Lena Rudberg (S). Valda till och med 2019 års ordinarie bolagsstämma. Mandatperiod 2015-03-24 till 2019-04-01.