Två kvinnor vandrar i skogen.

Upplev naturen

Informationsfolder Mariebergsskogens natur

I denna folder finns information om våtmarkens och gammelskogens naturvärden och tips på vandringsturer i området. Foldern finns att hämta på Naturum Värmland.

Förstasidan i Naturum Värmlands LONA broschyr. Bild på två personer som går i skogen och texten upplev naturen i Mariebergsskogen, gammelskog och strandängar.Andra sidan i Naturum värmlands broschyr. Information om gammelskog, parkvägar och stigar. Bilder på ekorre, större hackspett, harsyra och en karta över gammelskogen och strandängarna i Mariebergsskogen.

Tredje sidan i Naturum värmlands LONA broschyr. Information om strandängarna samt bilder på bäver, fiskjuse, tofsvipa, sothöna, kråkklöver, sävsparv, fågeltorn och Naturum värmland.