Inifrån hörsalen Ägget, med uppfällda biostolar.

Ägget 2-38 personer

Ägget i Naturum Värmland

Ägget är en hörsal med fasta stolar utan bord i biosittning. Rummet har en spännande äggform och stolsraderna är placerade med kraftig sluttning. Lokalen och utrustningen passar bra för filmvisning och föredrag.

Antal platser

38 fasta platser, samt utrymme för cirka tre rullstolar, eller ytterligare fyra stolar.

Utrustning

I konferenslokalen finns blädderblock, whiteboard, block, pennor, vatten, godis och frukt samt tillgång till projektor, mygga och wifi.

Tillgänglighet

Huset har bra tillgänglighet för personer med rullstol. Entrén har dörröppnare och det finns RWC. Lokalen Ägget har hörslinga. Det finns begränsat antal platser för rullstol, cirka tre stycken. Lokalen har rundade väggar och branta trappsteg. Föredragshållare befinner sig längst ned i lokalen, vilket medför vissa begränsningar för föredragshållare med rullstol.