Peka & prata – kommunikationskarta

Har man en funktionsnedsättning som påverkar talet eller om man inte kan svenska är vardagen ibland svår. Prata med bilder kan vara lösningen.

Peka & Prata

Hur gör man för att köpa favoritglassen om ingen förstår vad man menar? Hur berättar man om skolutflykten för någon som inte var med? För den som har en funktionsnedsättning som påverkar talet eller om man inte kan svenska kan det bli svårt. Nu finns ett alternativt sätt att kommunicera på och vi kallar det för Peka & Prata.

Kommunikationskarta

Här finns en unik karta med bilder, valda för att fungera särskilt här i Mariebergsskogen. Kartan finns på våra försäljningsställen och i lådor ute i parken. Du kan också ladda ner den inför eller efter ditt besök.

Peka & Prata-karta som pdf

Förhoppningen är att fler ska kunna kommunicera utifrån sina egna behov och förutsättningar i Mariebergsskogen.

Appen Widgit Go SE

För dig som har eller vill köpa och ladda ner appen Widgit Go SE finns fler möjligheter. Du kan får fler symboler, underkartor och kan lägga till egna bilder. Om du laddar ned vår kommunikationskartan till appen får du också talsyntes. Anpassningen i appen utvecklas efterhand.

Du som har appen Widgit Go SE kan ladda ner Mariebergsskogens anpassning här.

För mer information om appen och hur man laddar ner den klicka på ikonerna nedan.

app-store googleplay_logo

Kommunikationskartan är framtagen i samarbete med kommunikationspedagog vid Sundstagymnasiet med hjälp av Hargdata AB:s widgitsymboler.