En pojke är på väg in till Naturum Värmland med stora steg.

Om naturum

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Här får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format platsen innan du ger dig ut för att själv upptäcka naturen. Förutom utställningar har många naturum också guidningar, temakvällar och naturstigar. Dessutom ges tips om utflyktsmål och vandringar. För att se till att naturumen på bästa sätt möter besökarnas förväntningar har Naturvårdsverket kvalitetssäkrat naturumen. Naturum Värmland är ett av de 30 naturum som fått Naturvårdsverkets fortsatta förtroende.

Sammanlagt har Sveriges naturum haft över 1,1 miljon besök det senaste året. Besökarna har haft möjlighet att följa med på över 4.000 olika aktiviteter.  Över 1.000 skolklasser har besökt ett naturum som ett led i sin utbildning.

Naturum Värmland har över 100 000 besök per år. Här arrangeras tipspromenad, naturvandringar, skattjakter och temadagar som äppeldagar, geologins dag och vilda blommors dag. Det erbjuds skolupplägg och guidningar och om utställningslokalen Skogsstjärnan är ledig kan du boka lokalen för möten.