Snö och halka

Mariebergsskogen AB ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i parken och parkeringen. Detta utförs vardag som helg, i en i förväg prioriterad ordning.

Vi snöröjer och halkbekämpar parkvägar och ytor vid våra vinteröppna områden och aktiviteter. Det vill säga till isbanan, Naturum Värmland, Holken och Lillskogen samt de större skogsvägarna och alla entréer utom strandängarna. Vi snöröjer och halkbekämpar inte kring kulturmiljöer, lekplatser/lekutrustning, bryggor, spångsystem, mindre vägar och stigar.

Grillplatsen vid isbanan skottar och halkbekämpar vi, men inte övriga grillplatser.

Parkeringen och området utanför huvudentrén snöröjs och halkbekämpas av entreprenör.