Snö och halka

Mariebergsskogen AB ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i parken och parkeringen. Detta utförs vardag som helg. Vi snöröjer och halkbekämpar parkvägar och ytor kring och mellan våra vinteröppna områden och aktiviteter. Det vill säga huvudstråken mellan våra entréer, Naturum Värmland, isbanan, kiosken, Holken, Lillskogen, belysta vägar i skogen samt kring våra hyresgäster. Vi snöröjer och halkbekämpar inte kring kulturmiljöer, lekplatser/lekutrustning, bryggor, spångsystem, mindre vägar och stigar.

Parkeringen och området utanför huvudentrén snöröjs och halkbekämpas av entreprenör.