Personal

Stab

Anna Lööf Falkman, vd, 054-540 27 51
Maria Nyström, kommunikatör, 054-540 27 52
Johanna Häggbom, bokningskoordinator, 054-540 27 53
Rebecca Molin, HR-specialist, 054-540 27 58
Monica Gordon, ekonom, 054-540 27 64

Naturum Värmland

Louise Grundeus, naturumföreståndare/enhetschef, 054-540 27 61
Linda Ferm, naturvägledare, 054-540 27 60
Marie Johansson, naturvägledare, 054-540 27 71

Kaféet i Naturum Värmland

Åsa Bengtsson, kaféföreståndare, 054-540 27 62

Kiosk, bangolf, våffelkaféet Spikgården

Sara Svantesson, teamledare, 054-540 27 63

Djurparken Lillskogen

Pia Karlsson, museibonde, 054-540 27 81

Vaktmästeri

Benny Karlsson, förman, 054-540 27 57
Joakim Ås, fastighetsskötare, 054-540 27 55
Mattias Ljungholm, vaktmästare, 054-540 27 54
Magnus Helmersson, vaktmästare, 054-540 27 76

Park

Jessica Nyström, förste trädgårdsmästare, 054-540 27 56
Pernilla Fokine, vikarierande trädgårdsmästare, 054-540 27 66
Stefan Nilsson, parkanläggare, 054-540 27 73
Maria Granström, parkarbetare, 054-540 27 67