Personal

Ledning, kommunikation och bokning

Anna Lööf Falkman, vd, 054-540 27 51
Maria Nyström, kommunikatör, 054-540 27 52
Johanna Boström, bokningskoordinator, 054-540 27 53
Rebecca Molin, HR-specialist, 054-540 27 58
Monica Gordon, ekonom, 054-540 27 64
Emma Stärner, administratör, 054-540 27 68

Naturum Värmland

Louise Grundeus, naturumföreståndare/enhetschef, 054-540 27 61
Linda Ferm, naturvägledare, 054-540 27 60
Marie Johansson, naturvägledare, 054-540 27 71

Kaféet i Naturum Värmland

Åsa Bengtsson, kaféföreståndare, 054-540 27 62

Kiosken, bangolfen, våffelkaféet Spikgården

Ellen Johansson, teamledare, 054-540 27 63

Djurparken Lillskogen

Pia Karlsson, museibonde, 054-540 27 81
Ann-Cecilie Stene, djurvårdare, 054-540 27 82
Jimmy Fredriksson, djurvårdare, 054-540 27 83
Felicia Blomqvist, djurvårdare, 054-540 27 84

Park- och vaktmästeri

Benny Karlsson, förman, 054-540 27 57
Joakim Ås, fastighetsskötare, 054-540 27 55
Mattias Ljungholm, vaktmästare, 054-540 27 54
Magnus Helmersson, vaktmästare, 054-540 27 76
Jessica Nyström, förste trädgårdsmästare, 054-540 27 56
Stefan Nilsson, parkanläggare, 054-540 27 73
Maria Granström, parkarbetare, 054-540 27 67