Om webbplatsen

Tillgänglighet för www.mariebergsskogen.se

Mariebergsskogen AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.mariebergsskogen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.mariebergsskogen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du gärna kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt. Svarstiden är normalt två arbetsdagar, men ofta kan vi svara snabbare.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till DIGG för anmälan om bristande tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Problem för läsbarheten:

  • Kontraster och storlek på text är inte optimalt.

Problem vid uppläsning:

  • Alternativa texter för bilder saknas delvis.
  • Uppmärkning av innehållet är bristfällig, exempelvis av sökfält och navigering.

Problem vid navigation utan pekdon:

  • Tabindex saknas delvis eller är bristfälligt.

Problem vid uppläsning och navigering:

  • Länk-beskrivningar saknas delvis.

Problem vid uppläsning:

  • PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 13 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en granskning av www.mariebergsskogen.se med hjälp av tredje part, leverantören Ord&Bild Reklambyrå.

Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020 med: Compliance Audit – WSAG 2.1 Level AA Success Criteria

Granskningsrapport av www.mariebergsskogen.se, september 2020.

Webbplatsen publicerades den 21 maj 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att denna hemsida använder så kallade cookies.

Vilka cookies används då på denna webbplats?

Två olika typer av cookies sänds ut från mariebergsskogen.se. Vi använder både permanenta cookies och temporära.

De temporära används av vårt webbpubliceringssystem för att upprätthålla kommunikationen mellan din webbläsare och vår webbserver. De försvinner när du stänger av webbläsaren. De permanenta försvinner inte när du stänger din webbläsare utan sparas på din dator.

Vi använder permanenta cookies för att unikt särskilja din webbläsare från alla andra som använder denna webbplats. Den används för webbstatistik (Google Analytics) som används på denna webbplats. Denna cookie används för webbanalys och innehåller ingen personlig information.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator. Det finns två olika typer av cookies: temporära och permanenta. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.

Det är viktigt att förstå att en cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator. Det är heller inte möjligt för andra webbplatser att läsa andra cookies än sina egna.