[:sv]Porten till Värmland[:]

[:sv]Porten till värmländsk naturturism är ett EU-finansierat projekt som genomfördes i Mariebergsskogen mellan 1 oktober 2011 och 28 februari 2013. Resultatet ser du i form av samordning och exponering av värmländska naturturismföretag och ett utbyggt Naturum Värmland. Vi kommer att utöka skoluppläggen och kunna ha fler små utställningar.

Naturum Värmland har byggts ut

Utbyggnaden består av en ny del till vänster om huvudentrén som bland annat innebär mer utrymme för utställningar med utsikt över Mariebergsviken. Den befintliga bryggan har byggts ut så fler kan njuta av närheten till vattnet. I den fina salen ”Skogsstjärnan” kan du se utställningar, ha möten eller konferens.

Projektet

Projektet finansieras genom EU-medel. Medfinansiärer är Region Värmland, Naturvårdsverket, Karlstads kommun och Mariebergsskogen AB. Byggherre: Karlstads kommun Arkitekt: White arkitekter Entreprenör: Byggbolaget

Naturturism

Projektet producerar en monter där företag inom naturturismen i Värmland presenteras. Vill du som företag inom värmländsk naturturism synas mer är du välkommen att ha broschyrer/foldrar här eller skicka bild och logotype så gör Naturum Värmland en tavla till Galleriet. Skicka material till marie.johansson2@karlstad.se

[:]