Mariebergsskogen AB

[:sv]

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark

Mariebergsskogen är en stadspark med unik historia och stark framtidstro. Vi som bor i Karlstad är stolta över att kunna ta med våra gäster hit på utflykt för att njuta av naturen, den traditionsrika värmländska kulturen och delta i någon av alla de aktiviteter som erbjuds. För många av oss är Mariebergsskogen som ett andra hem, en plats vi längtar till.

Här finns bland annat Sveriges första Lekträdgård, ritad av arkitekt Helena Bjarnegård vid White Arkitekter, värmländsk mattradition på Terrassen, Naturum Värmland, Lillskogens lantdjur, rundturståget och kulturbyggander.

Hela området är en gåva från dr Conrad Höök som bodde i herrgårdsbyggnaden i slutet av 1800-talet. Han tyckte så mycket om sin skog att han ville att den skulle bevaras till glädje och fröjd för kommande generationer. När Karlstad stad tog emot donationen år 1896 lovade man att Mariebergsskogen skulle vårdas som stadspark för all framtid. Visionen lever! Parken utvecklas år efter år för att ständigt vara den plats för lek, upplevelser och rekreation som varje generation barn längtar till.[:en]

Mariebergsskogen is Karlstad’s city park

Mariebergsskogen is a city park with a unique history and a bright future. As residents of Karlstad, we are proud to be able to take our guests here on an outing to enjoy the countryside, the traditional culture of Värmland and some of the many activities on offer. For many of us, Mariebergsskogen is like a second home, a place we always long to be. 

The park is home to Sweden’s first Play Garden, designed by architect Helena Bjarnegård of White Arkitekter, Värmland culinary traditions at Terrassen, the Naturum Värmland visitor centre, Lillskogen’s farm animals, a tourist train and heritage buildings.  

The whole area is a gift from Dr Conrad Höök, who lived in the manor house in the late 19th century. He loved his forest so much that he wanted it to be preserved for the enjoyment of future generations. When the City of Karlstad accepted the donation in 1896, a promise was given that Mariebergsskogen would be protected as a city park for all time.   And that vision lives on! The park develops year after year, making it forever the place for play, experiences and recreation that every generation of children loves.[:]