Läro- och kursplaner

Guidningar utomhus

 

Solsystemet till fots

Hur stort är vårt solsystem? Upplev de enorma proportionerna i solsystemet, både i avstånd och storlek på planeter. Turen går genom Mariebergsskogens gammelskog. Målgrupp: Årskurs 1-7

Från Naturum Värmland till det stora fågeltornet är det knappt en kilometer. Utefter stigen finns en skalenlig modell av solsystemet. Den är skalenlig både vad gäller avstånd och storlek på planeterna vilket gör att eleverna får en känsla av de enorma avstånd som finns i rymden.

Under turen får eleverna lära sig om planeterna, vad man tyckt och trott om dem i historien, myterna bakom dess romerska namn och mycket mer. Eleverna får känna på meteoriter och lukta på svavel. 

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Centralt innehåll i kursplanen i fysik åk 4-6

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.

 

Vem bor i skogen?

Följ med vår naturguide ut i skogen och lär om skogsmusen, haren, myran och alla de andra djuren som bor där. Målgrupp: Förskola

I Mariebergsskogen lever många vilda djur. De flesta är svåra att på syn på, men man kan ofta se spåren efter dem. Vi letar efter djurspår och får förhoppningsvis se några av de levande djuren i skogen. Barnen får även träffa och prata med några smådjur och ställa sina egna frågor till dem. (dockor i form av djur)

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sambans i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

Skogsdjursslingan

Om skogens djur. Titta på spår och lukta på bajsar. Tassa som ett lodjur, hoppa som en hare och lukta som en järv. Målgrupp: Förskola – årskurs 3

I Mariebergsskogen finns många djur. En del lever sina liv här, som myror och blåmesar. Andra passerar igenom som jakt på mat. Det kan vara rådjur, harar eller ugglor. Vi letar spår och lär oss hur olika spår kan se ut och hur man kan känna igen vilket djur som har lämnat spåret. Det kan vara kvistgnag, fotavtryck, tappade pälstussar eller gnagda kottar.

Vi pratar om djurs livscyklar, anpassningar till att leva i ett kallt klimat, näringskedjor och mycket mer!

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sambans i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om, och samtala om naturvetenskap. 

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

 

Kika på naturen

Följ med vår naturguide ut i Mariebergsskogen. Med hjälp av kikare lär sig eleverna mer om djur- och växtlivet. Målgrupp: Årskurs 1 – 9

Mariebergsskogen har en skiftande natur. Utefter en drygt kilometer lång sträckning går vi  genom den gamla tallskogen med alla sina unika djur och växter. Efter det går vi ut genom vasshavet mot fågeltornet. Andra ljud hörs och andra arter av både fåglar och växter syns. Vi pratar om varför naturen skiftar och vilka speciella anpassningar arterna har i de olika miljöerna. Turen fortsätter över den betade strandängen och ytterligare nya växt och djurarter ses.

Till vår hjälp under hela turen har vi kikare. Dom använder vi för att se på de växter och djur lite bättre. Om man vänder på kikaren kan den dessutom användas som lupp! När vi kommer tillbaka till Naturum Värmland har eleverna lärt sig lite mer om de arter som omger oss i naturen samt fått en del historiska återblickar om hur naturen användes förr i tiden.

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

Håva småkryp

Vi håvar småkryp i Mariebergsskogens dammar och lär oss om djuren som lever under ytan. Målgrupp: Årskurs F – 9

I Mariebergsskogen finns flera dammar. I dessa små stillastående vatten lever massor av småkryp. Här lever sötvattensgråsuggor, trollsländelarver, mygglarver, dykarbaggar och mycket mycket mer. Eleverna får med hjälp av håvar, baljor, luppar och böcker leta efter och undersöka djuren som de hittar. Tillsammans artbestämmer vi dem och sätter in dem i sitt ekologiska sammanhang.

Efter håvningen har eleverna fått inblick i ett ekosystem som man vanligtvis inte ser. Livet under vattenytan är rikt och myllrande!

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om, och samtala om naturvetenskap.

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Djurs och växters livscykler

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 4-6

 • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

Skolskattjakt

På egen hand i Mariebergsskogen. Hitta ledtrådar med hjälp av en karta. Lös kluriga uppgifter i skogen. Roliga, häpnadsväckande fakta om stort och smått i naturens värld. En liten skatt väntar. Årskurs 1-6 (april-juni)

Med hjälp av en karta får eleverna söka efter ledtrådar i Mariebergsskogen. Alla ledtrådar är om ett och samma djur. Genom att lägga ledtråd till ledtråd växer så småningom bilden fram av ett vanligt djur med många ovanliga förmågor! Ledtrådarna är i form av rebusar, bilgåtor, ordgåtor, mm. När eleverna har löst alla ledtrådar och tagit sig i mål väntar en liten belöning.

Praktisk information; Läraren får ut en låda innehållande en klassuppsättning av kartor, instruktioner, facit och skatter. Lådan lämnas tillbaka till Naturum efter genomfört uppdrag.

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sambans i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 

Guidningar inne

 

Djurens sinnen

Hur uppfattar djuren sin omvärld? Vilka anpassningar har djuren gjort till sin miljö? Målgrupp: Årskurs 4-9

Inne i Naturums utställning får eleverna lära sig om djurens olika specialanpassade sinnen. Från ugglors mycket speciella syn och hörsel, flyttfåglars sinnen som styr dem rätt, till däggdjurens speciella luktsinnen och vissa insekters förmåga att se infrarött ljus.

Till guidningen hör några praktiska övningar som går ut på att undersöka vår syn och sedan jämföra den med andra djur.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 4-6

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 7-9

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

 

Värmländsk natur

Följ med in i Naturum Värmlands utställning. Här får du lära dig om stort och smått i skogen – svampar, myror, fåglar och ekorrar. Vi avslutar med film. Målgrupp: Förskola – årskurs 9

Naturums Utställning visar Värmlands natur. Från den stora tallskogen med sina tallar, svampar, fåglar och myror. Eftersom allt är uppförstorat får man lätt en känsla av naturens storhet och man ser detaljer man annars kanske skulle gå förbi.

I delen med strandängarna och Vänern är det fiskar, fiske, bävrar och fåglar som står i centrum. Och på övervåningen finns en rovdjurshörna med varg, lo, björn, järv och örn.

Vår guide berättar om de olika växterna och djuren man ser i utställningen, hur det var förr och hur det är nu, hur djuren och växterna hänger ihop och påverkar varandra. Turen avslutas med en film om Värmländsk natur och de djur, stora som små man finner här.

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sambans i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 7-9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Stora rovdjur

Kom in i hörsalen för en djupdykning i de stora rovdjurens värld. Vi visar björnbajs, vargskinn och mycket mer som finns i vår rovdjurslåda. Målgrupp: Årskurs 3 – 9

Med hjälp av ett mycket intressant material från Länsstyrelsen innehållande bland annat skallar, ben, tassar och skinn berättar vi om de stora rovdjuren varg, björn och lo. Vi tar upp djurens levnadssätt, likheter och skillnader dem i mellan, deras plats i ekosystemet.

Beroende på ålder och erfarenhet diskuteras även aktualiteter som har med rovdjuren att göra. Eleverna får tillfälle att ställa frågor och diskutera rovdjur.

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 7-9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Rovdjursstund

Upptäck Sveriges stora rovdjur och känn på skinn och tassar från varg, björn och lodjur. Målgrupp: Förskola – årskurs 1

Med hjälp av ett mycket intressant material från Länsstyrelsen innehållande bland annat skallar, ben, tassar och skinn berättar vi om de stora rovdjuren varg, björn och lo. Vi tar upp djurens levnadssätt, likheter och skillnader dem i mellan, deras plats i ekosystemet.

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sambans i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om, och samtala om naturvetenskap.

 

Besök på egen hand

Det går bra att komma med en grupp till Naturum på egen hand. Under vanliga öppettider kostar det ingenting extra. Vill ni komma utanför våra öppettider kostar det 300 kr/timme. Ring och boka innan ni kommer, även egna besök med grupp, så att det inte blir för många i huset samtidigt.

Naturums Utställning visar Värmlands natur. Från den stora tallskogen med sina tallar, svampar, fåglar och myror. Eftersom allt är uppförstorat får man lätt en känsla av naturens storhet och man ser detaljer man annars kanske skulle gå förbi.

I delen med strandängarna och Vänern är det fiskar, fiske, bävrar och fåglar som står i centrum. Och på övervåningen finns en rovdjurshörna med varg, lo, björn, järv och örn.

Ur förskolans läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sambans i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om, och samtala om naturvetenskap.

Centralt innehåll i kursplanerna för de naturorienterade ämnena i åk 1-3

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Centralt innehåll i kursplanen i biologi åk 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.