(English) Questions about wild animals

[:en]Do you have any questions about wild animals? The staff at Lillskogen are often asked what to do if you find an injured animal. They don’t always have the knowledge or the time to answer these questions. We would therefore ask you to contact Maud Fransson at animal charity Djurens Vänner on 070-469 32 11, if you have found an injured animal.[:se]Har du frågor om vilda djur? Personalen i Lillskogen får ofta frågor om vad man skall göra om man hittat ett skadat djur. De har inte alltid kunskap eller möjlighet att svara på dessa frågor. Därför ber vi dig att kontakta Maud Fransson, Djurens vänner 070-469 32 11, om du hittar ett skadat djur.[:]