Björnarna i gropen

Förr var det en annan inriktning på Mariebergsskogens djurpark och här fanns då lamadjur, apor och björnar. Vid ett tillfälle lyckades en av björnarna rymma och det är något som lever kvar i många Karlstadsbors minne. Björnhonan Bibbi flyttade därefter till en annan djurpark. Här berättar Lennart Edberg om vad som hände.

När björnen Pekka rymde
”Den 5 juli 1981 var det stor uppståndelse i Mariebergsskogen. Den populära brunbjörnen Pekka hade lyckats forcera en dörr så att han kunde ta sig ut i parken. Vaktmästare Alvar Larsson, som också var djuransvarig, försökte förgäves locka björnen tillbaka ner i björngropen. Två polispatruller kallades till platsen och under tiden höll Pekka på att skrämma livet av parkbesökare. I närheten av väderkvarnen fälldes dock björnen med ett välriktat skott. Ingen människa blev skadad.”
Utdrag ur boken Då, nu och sedan – en berättelse om Mariebergsskogen av Lennart Edberg”.

Lennart Edberg har under hela sitt yrkesverksamma liv intresserat sig för Mariebergsskogen och dess historia. Han var själv sommaranställd i parken mellan åren 1948-1958 och fick uppgiften att vara administrativ chef 1958-1959.