Månad: februari 2023

Naturens kalender

Naturens kalender.

Vi följer utvalda träds knoppning och bladutveckling under våren och bidrar till Sveriges långsiktiga miljöövervakning. Naturvandringen avslutas med lunch i kaféet.

(mer …)