Organisation

Mariebergsskogen AB ingår i koncernen Karlstads stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. Vd för bolaget är Anna Lööf Falkman.

Mariebergsskogen AB:s board

Chairman Margareta Nisser-Larsson (M), vice chairman Thomas Reh (S), Fredrik Lund-Kopparklint (M), Ann-Katrin Gyllsten (L), Sara Leion (KD), Susanne Kielba (S), Lennart Jansson (S) och suppleanter; Anette Nordlund (M), Gustav Holmgård (M), vacant (MP), Anders Ekblom (C), Marianne Löndahl (S), Yrjö Airiman (S) och Anna-Lena Rudberg (S). Valda till och med 2019 års ordinarie bolagsstämma. Mandatperiod 2015-03-24 till 2019-04-01.