Snö och halka

Plogning och halkbekämpning sker enligt en prioriterad ordning. På den här sidan hittar du en karta över vilken prioritet de olika vägarna i Mariebergsskogens har. De rödmarkerade vägarna prioriteras först och är de vägar vi hinner med på helgerna. Även entréer till platser med verksamhet eller uthyrning prioriteras, men detta kan variera.

Vi plogar rödmarkerade vägar först och halkbekämpar sedan, alternativt enbart halkbekämpar. Det betyder att det kan vara halt på en plogad yta innan vi hunnit halkbekämpa. När isbanan är öppen sköts den om innan de blåmarkerade vägarna.

Klicka här för att öppna en större version av kartan.