Terrassen

Mariebergsskogen AB söker hyresgäst för att driva restaurang på Terrassen. Se prospekt och instruktioner hur du gör om du är intresserad.

Mariebergsskogen AB söker intressenter till Terrassen i Mariebergsskogen. Ta del av informationen nedan samt ritning av lokalen. Om du är intresserad ber vi dig om en formell skrivning. Beskriv ditt intresse och mål med att hyra och driva restaurangen Terrassen samt på vilket sätt ditt företag kan bidra till parkens utveckling och stärka varumärket.

Visning av lokalen

Det finns möjlighet att boka visning av lokalen. Ring i så fall 054-540 27 50 under kontorstid måndag till fredag kl. 9-16 för att boka tid.

Mariebergsskogen AB förbehåller sig rätten att själva välja den hyresgäst som passar konceptet bäst.

Bakgrund

Anrika Mariebergsskogen är Karlstads stadspark. Parken har drygt 500 000 besök årligen. Parken ska vara välskött, vacker och välbesökt samt en god anledning att besöka eller bosätta sig i Karlstad. Den är öppen året runt med aktiviteter och utbud som varierar över årstiderna.

Parken ägs av Karlstads kommun som gett Mariebergsskogen AB i uppdrag att ansvara för att förvalta, driva och utveckla parken. Stadsparken donerades till kommunen av dr. Conrad Höök och kommunen har genom avtal om förvaltning och hyra (förvaltningsavtal) med Mariebergsskogen AB försäkrat sig om att bolaget i egenskap av förvaltare följer de villkor som gäller för parken. Det handlar bland annat om att parken bör vara tillgänglig året runt.

Verksamheter som bedrivs i parken ska harmoniera med den totala verksamheten i Mariebergsskogen. Det innebär att hyresgästernas profil ska präglas av hög kvalitet och god service för olika typer av gästkategorier. Matutbudet är en del av den upplevelsen.

I parken finns idag kaféet i Naturum Värmland, våffelkafé Spikgården i Lillskogen, kiosk, servering i tillfällig försäljning i Holken och via tält/bod. Mariebergsskogen AB är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas vilket innebär att vi har en miljöpolicy, miljömål och handlingsplan som genomsyrar verksamheten. Ett hyresavtal för Terrassen gäller enbart Terrassen och inget annat mat-, dryck- eller fikautbud i parken.

Beskrivning av utbud och koncept Mariebergsskogen AB uppmanar de intressenter som är intresserade av att hyra Terrassen att skriftligen presentera sitt förslag och koncept genom att ge exempel på och förklara vilket utbud som parkens besökare kan erbjudas samt en ungefärlig prisbild; exempel på meny, presentation, servering, miljöarbete och så vidare. Ge gärna en målande beskrivning av vad våra gemensamma besökare kan mötas av när de kommer till Terrassen. Varför ska våra besökare äta här?

Beskriv tydligt hur ert koncept harmonierar med parkens övriga utbud.

Formalia

Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Uppgifter om ägare och ägarfördelning:
Företagspresentation (uppgifter om företaget och dess verksamhet):
Beskrivning av företaget och ledande befattningshavares erfarenhet av att driva restaurang.

Sekretess

Var vänlig observera att en intresseanmälan som inkommer till Mariebergsskogen AB blir en allmän handling i enlighet med tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Om en intressent anser att någon del i intresseanmälan omfattas av sekretess är vi tacksamma för om detta anges samt motiveras.

Val av hyresgäst

Mariebergsskogen AB förbehåller sig fri prövningsrätt när det gäller val av hyresgäst. Vid bedömningen kommer det avgörande vara hur väl hyresgästens koncept harmoniserar med den övriga verksamheten i Mariebergsskogen. En förutsättning för att teckna ett avtal med Mariebergsskogen AB är att hyresgästen har en god ekonomisk ställning samt fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

Anmälan

Skicka din intresseanmälan senast den 15 februari till mariebergsskogen@karlstad.se

Mariebergsskogen AB förbehåller sig fri prövningsrätt när det gäller val av hyresgäst.

Ritning

Ladda ner en ritning över lokalen (pdf)

Intresseanmälan

Intresseanmälan Terrassen (pdf)

Facebook Dela på Facebook

Terrassen på vintern

Mariebergsskogen AB, 651 84 Karlstad | Tel 054-540 27 50 | Fax 054-18 67 82 | mariebergsskogen@karlstad.se | Om webbplatsen