About us

I allmänhetens tjänst

Mariebergsskogen AB utvecklar, driver och ansvarar för verksamheten i Mariebergsskogen. Bolaget hyr även ut ytor och lokaler till externa aktörer samt förvaltar parkens mark och byggnader. Parken har idag cirka 500 000 besök per år och är öppen 15 timmar per dag, året om. Mariebergsskogen donerades till Karlstad stad, Karlstads kommun, år 1895 av dr Conrad Höök. Donationen innehåller flera villkor som skall efterlevas.

Byggnader och mark

Bolagets förvaltning av byggnader och mark skall, inom de ekonomiska ramar som beviljats från moderbolaget, präglas av en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och kulturhistoriska värden med utgångspunkt i verksamhetens innehåll.

Naturum Värmland

I parken finns Sveriges mest centralt belägna naturum. Naturum Värmland är öppet året om och erbjuder guidningar för skolklasser och andra grupper. På området finns även ett spångat strövområde med fågeltorn och en av Karlstads populärare bad- och skridskovikar.

Många besökare i stadsparken

Lekträdgården

Här finns en unik Lekträdgård med tre tematrädgårdar, solslänt, skridskobana och lekskog. Lekträdgården invigdes i sin helhet 2008.

Evenemang

Mariebergsskogen har dessutom Sveriges största Friluftsteater under tak. Teatern invigdes 1943 och har ett internationellt renommé. Idag erbjuds evenemang året runt, bland annat i form av firande av helg- och högtidsdagar samt barnteatrar. Aktuella program och aktiviteter visas i Kalendarium.

Mariebergsskogen AB, 651 84 Karlstad | Phone +46 (0)54-540 27 50 | Telefax +46 (0)54 18 67 82 | mariebergsskogen@karlstad.se | About the website