Barnens köksträdgård

I Barnens köksträdgård får förskolebarn vara med och så, odla och skörda. Idén kommer från ett visionsarbete där Mariebergsskogens personal och styrelse ingått. Idén förverkligades och 4 juni 2014 stod Barnens Köksträdgård färdig. Området rymmer ett växthus och frilandsodling, totalt upptar det en yta på cirka 500 kvadratmeter.

Förskoleklasser från Karlstads kommun besöker trädgården vid fyra tillfällen per år. De arbetar, pysslar och har roligt samtidigt som de lär sig mer om maten vi äter och förstår hur den blir till. Det som skördas används i aktiviteter med förskolorna eller i Naturum Värmlands kafé.

Syftet med Barnens köksträdgård är att berätta för barn om grönsaker och odilng, hur man gör och vad som krävs och till slut får vara med och smaka. Besökaren får gå runt och titta, känna dofter och få inspiration. Den som kommer ofta kan följa utvecklingen och se hur det växer och frodas.