Intresserad av att driva restaurang Terrassen?

Skriv till oss och berätta om ditt intresse och mål med att hyra och driva Terrassen. Hur kan ditt företag bidra till parkens utveckling och till och med stärka varumärket?

Mariebergsskogen AB söker intressenter till Terrassen i Mariebergsskogen

Är du intresserad ber vi dig att skriftligen beskriva ditt intresse och mål med att hyra och driva restaurangen Terrassen. Förklara på vilket sätt kan ditt företag bidra till parkens utveckling och stärka varumärket. Mariebergsskogen AB förbehåller sig rätten att själva välja den hyresgäst som passar konceptet bäst.

Mariebergsskogen – Karlstads stadspark

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark. Parken skänktes till Karlstad på 1800-talet av doktor Conrad Höök och det är därför som vi idag kan njuta av den härliga parken, den gamla tallskogen och strandängarna.

Parken invigdes 1925 som publik park och är idag ett helägt kommunalt aktiebolag, Mariebergsskogen AB (MAB), med uppdraget att förvalta, driva och utveckla.

Idag finns här djurparken Lillskogen, Naturum Värmland, lekträdgården, friluftsmuseum och stora strövområden kryddat med aktiviteter och evenemang som varierar med årstiderna. Här firar tusentals människor årets högtider som valborgsmässoafton och midsommar, på vintern lockar skridskoåkning och den stämningsfulla julmarknaden och på skolloven fylls parken av skollediga barn med familjer. Ambitionen är att parken ska vara välskött, vacker och välbesökt samt en god anledning till att besöka eller bosätta sig i Karlstad.

Mariebergsskogen är öppen alla dagar året om och har varje år ungefär 500 000 besök.

En park för alla

Conrad Hööks vilja var att skogen här skulle bevaras till framtida generationer och att Mariebergsskogen skulle finnas till alla, för all framtid. För oss innebär det att parken är öppen året om och hit är alla välkomna, oavsett vem du är.

Mariebergsskogen AB är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas vilket innebär att vi har en miljöpolicy med miljömål och följer vår miljöhandlingsplan.

Engagemanget för miljön och allas lika värde genomsyrar verksamheten.

Mat och dryck

I parken finns idag kaféet i Naturum Värmland, våffelkaféet Spikgården, kiosken vid badplats och kafévagnen Rulle men även tillfälliga serveringar i till exempel Holken eller pop-up-tält.

Restaurang Terrassen

Terrassen är en viktig del i Mariebergsskogen.

Huset byggdes 1964 och har sedan dess genomgått flera renoveringar och moderniseringar. Lokalen är cirka 600 kvadratmeter och innefattar kök, omklädningsrum, kontor, foajé, toaletter och matsalen med utsikt över parken och Vänerviken.

För den som besöker parken är det inte så viktigt vem som driver vad – här bakas allt ihop till helhetsupplevelsen av Mariebergsskogen, där matutbudet är en viktig del. Verksamheter som bedrivs i parken ska harmoniera med den totala verksamheten i Mariebergsskogen. Det innebär att profilen för Terrassens hyresgäst bör präglas av hög kvalitet och god service för olika typer av gästkategorier. Gästerna kan vara allt från en hungrig barnfamilj till ett stort sällskap vid bröllop, dop, begravning eller födelsedagsfirande. Många vill njuta av mat och dryck under en konsert eller vid firandet av årshögtider – här finns en stor och spännande variation av gäster att möta.

Behovet av en välfungerande restaurang bedöms utifrån kundundersökningar som stort. Antalet besökare till parken varierar dock under året vilket gör att man med fördel kan driva verksamheten här som en del av annan restaurangverksamhet.

Utemiljön kring Terrassen

MAB äger huvudansvaret för den estetiska utformningen av utemiljön, i samråd med hyresgästen. Utemiljön kring Terrassen präglas av tallar och berg. Här finns flera terrasseringar med fin utsikt över Mariebergsviken och övriga delar av parken. Ytorna närmast restaurangen har ett ytskikt av gräs, asfalt och grus, samt en del planteringar. Möblering får göras på hårdgjorda ytor.

Mariebergsskogen söker

  • Hyresgästen ska erbjuda parkens besökare mat och dryck som harmonierar med parkens övriga utbud.
  • MAB ser gärna att restaurangen hålls öppen för lunchservering.
  • Lokalen får även användas för festvåningsverksamhet. Catering får enbart äga rum så länge det inte inkräktar på restaurangens primära syfte.
  • Ett hyresavtal för Terrassen gäller enbart Terrassen och inget annat mat-, dryck- eller fikautbud i parken.

Myndighetstillstånd

Hyresgästen svarar för de myndighetstillstånd som verksamheten fordrar. Hyresgästen ska ha serveringstillstånd.

Lokalen och hyresnivån

Lokalen är cirka 600 kvadratmeter.

Inventarier som ska ingå i hyresavtalet görs upp med hyresgäster. Därefter övergår ansvaret för inventarierna på hyresgästen.

Marknadsmässig hyra.

Gränsdragningslista bifogas avtalet som till exempel reglerar vem som står för vad. MAB står för fastighetens tekniska installationer såsom ventilation, el etcetera.

Lokalen ägs av Karlstads kommun och hyrs i första hand av MAB. En eventuell intressent kommer således att bli andrahandshyresgäst och kommer därför behöva acceptera att avstå det indirekta besittningsskyddet för lokaler enligt jordabalken.

Intresseanmälan ska innehålla

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Uppgifter om ägare och ägarfördelning
  • Företagspresentation (uppgifter om företaget och dess verksamhet)
  • Beskrivning av företaget och ledande befattningshavares erfarenhet av att driva restaurang.

Presentera ditt förslag och koncept genom att ge exempel på och förklara vilket utbud som parkens besökare kan erbjudas samt ungefärlig prisbild; exempel på meny, presentation, servering, miljöarbete och så vidare. Ge gärna en målande beskrivning av vad våra gemensamma besökare kan mötas av när de kommer till Terrassen. Varför ska våra besökare äta här?

Sekretess

Var vänlig observera att en intresseanmälan som inkommer till Mariebergsskogen AB blir en allmän handling i enlighet med tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Om en intressent anser att någon del i intresseanmälan omfattas av sekretess är vi tacksamma för om detta anges samt motiveras.

Val av hyresgäst

Mariebergsskogen AB förbehåller sig fri prövningsrätt när det gäller val av hyresgäst. Vid bedömningen kommer det avgörande att vara hur väl hyresgästens koncept harmoniserar med den övriga verksamheten i Mariebergsskogen. En förutsättning för att teckna ett avtal med Mariebergsskogen AB är att hyresgästen har en god ekonomisk ställning samt fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

Låter det intressant?

Skicka en intresseanmälan så snart som möjligt till mariebergsskogen@karlstad.se
Vi ser fram emot att höra från er!