Värmlandsfoto 2019

Värmlandsfoto 2019 visas i Naturum Värmland. Obs! Onsdag 26 juni är utställningen stängd. Fri entré.

Värmlandsfoto 2019

Föreningen Värmlands Fotoklubbar bildades för 41 år sedan. Sedan dess har klubbarna årligen mötts i ädel tävlan, där medlemmar ställer upp med sina bästa bilder i olika klasser. Så även 2019, med ett resultat som är frukten av att varje klubb arrangerar sin del av fototävlingen.

De åtta klasserna är:
Färg enstaka bild
Färg kollektion
Monokrom enstaka bild
Monokrom kollektion
Färg natur
Experimentell
Tema: Dimma
Mobil

Temat ändras varje år och mobilklassen har tillkommit nyligen, för att locka alla som tycker det är roligt att fotografera, men inte vågat eller har saknat ”riktig” utrustning. Det är trots allt resultatet som räknas.

Åtta juryer ute i landet har bedömt varsin klass så att guld-, silver- och bronsplakett samt ett tiotal diplom har fördelats i respektive klass. De tre bäst placerade bilderna i varje klass visas på Naturum Värmland. Övriga tävlande bilder visas på www.varmlandsfoto.se

Fotoutställningen visas i Naturum Värmland den 13 april till 31 augusti 2019. Fri entré.