Otjänligt badvatten

2020-07-22
Just nu bedöms badvattnet tyvärr vara otjänligt. Vi avråder från bad tillsvidare. Nya prover kommer att tas för uppföljning och aktuell information meddelas här.

Aktuell status finns på havochvatten.se

At the moment, the water at the beach of Mariebergsskogen is unfortunately considered to be unfit. Bathing is therefore not recommended. New samples will be taken for follow-up and any new information will be posted here.