Ett körfält stängs på del av Hööksgatan

Från och med måndag 20 maj kommer det att vara begränsad framkomlighet på Hööksgatan.