Halkbekämpning

Läs hur vi plogar och halkbekämpar i parken.

Plogning och halkbekämpning sker enligt en prioriterad ordning.
De rödmarkerade vägarna prioriteras först och är de vägar
vi hinner med på helgerna. Även entréer till platser med
verksamhet eller uthyrning prioriteras, men detta kan variera.
Vi plogar rödmarkerade vägar först och halkbekämpar sedan,
alternativt enbart halkbekämpar. Det betyder att det kan vara
halt på en plogad yta innan vi hunnit halkbekämpa. När isbanan
är öppen sköts den om innan de blåmarkerade vägarna.

Facebook Dela på Facebook

Mariebergsskogen AB, 651 84 Karlstad | Tel 054-540 27 50 | Fax 054-18 67 82 | mariebergsskogen@karlstad.se | Om webbplatsen