Biologisk mångfald

Den 22 maj uppmärksammas Biologiska mångfaldens dag i Naturum Värmland.

Dagens uppmärksammas stort över hela världen på initiativ av FN. Syftet är att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

PROGRAM
11-17 Tipspromenad, tema Naturens mångfald, pris 5 kr.
12-15 Biodlare berättar om binas nytta för den biologiska mångfalden. Vid bigården, gratis.
kl. 14 och 16 Levande Taiga. Film om brandekologi och naturvårdsbränningens betydelse för skogens artrikedom. Gratis. www.lifetaiga.se
kl. 15 Naturvandring med guide, pris 40 kr.
kl. 18.30 Föreläsning och workshop
Sebastian Kirppu och Helena Björnström med föredraget Granens och tallens livscykel följt av workshopen Naturskogsskola. Frivillig entré, alla intäkter går till inventering och arbete för bevarande av biologisk mångfald i Värmland.

Facebook Dela på Facebook

Tordyvel

Mariebergsskogen AB, 651 84 Karlstad | Tel 054-540 27 50 | Fax 054-18 67 82 | mariebergsskogen@karlstad.se | Om webbplatsen