Organisation

Mariebergsskogen AB ingår i koncernen Karlstads stadshus AB som är helägt av Karlstads kommun. Vd för bolaget är Anna Lööf Falkman.

Mariebergsskogen AB:s styrelse

Styrelsen består av följande ledamöter; Ordförande Margareta Nisser-Larsson (M), vice ordförande Esteri Nilsson (S), Marie Ullenius (KD), Sofia Hallerbäck (MP), Ann-Katrin Gyllsten (L), Johnny Boström (S), Anna-Lena Rudberg (S) och suppleanter; Susanne Öhrström (C), Lena Stenström Andersson (M), Olof Elfgren (M), Linda Arvidsson (KD), Stig Granfeldt (S), Karin Wahlén (S) och Lars Larsson (S). Valda från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma.