Göra

Följ ledtrådarna från Naturum Värmland genom skogen, en belöning väntar.
Start i Naturum Värmland. Pris: 25 kr.

9 juni – 19 augusti: Dagligen kl. 11-17

 

Mariebergsskogen AB, 651 84 Karlstad | Tel 054-540 27 50 | Fax 054-18 67 82 | mariebergsskogen@karlstad.se | Om webbplatsen