Göra

Här kan du komma bina riktigt nära med enbart en fönsterruta emellan. Lyft på kupans lock för att se hur bina kryper runt och ordnar inuti kupan. Titta genom fönstret i planket och studera hur bina rör sig innan de flyger in och ut genom hålet på bigårdens baksida.

Samarrangemang

Bigården hålls i samarbete med Värmlands Biodlaredistrikt. Under sommarsäsongen står bigården med informationsskyltar och bin redo att ta emot dig. Vissa dagar kan du träffa kunniga biodlare på plats vid bigården, för att höra mer om hur biodling går till. Kanske du blir inspirerad att skaffa egen kupa?

Visste du det här…?

Det finns både vilda bin och tama. Gemensamt för dem är att de har drabbats hårt av den brist på blommor som uppstått i landskapet på grund av bekämpningsmedel och igenväxning. Vi kan hjälpa bin och andra pollinatörer, genom att odla blommor och sätta upp insektsholkar. Genom att sätta upp bikupor kan vi öka antalet bisamhällen och därmed pollineringen i natur och odlingar. Vi människor har stor nytta av detta, eftersom så mycket som en tredjedel av det vi äter är beroende av pollinerande insekter.

Vill du gynna bin men inte har möjlighet att hålla egna bikupor? Ett tips är då att odla blommande växter i trädgård och på balkong.

Mariebergsskogen AB, 651 84 Karlstad | Tel 054-540 27 50 | Fax 054-18 67 82 | mariebergsskogen@karlstad.se | Om webbplatsen