Dagdroppar

Upptäck några av Hans Kvarnströms bilder med tillhörande ord, kallade dagdroppar, som han varje dag i nästan tjugo år skapat. Ingår som en del av Svenska Kyrkans temadagar Livet värt att leva.

”Varje morgon när jag sätter mig vid köksbordet skapar jag en bild av det som finns till hands. Sedan lägger jag till några ord. Jag ser det som ett eko av, ett svar på, det faktum att jag finns till i detta förunderliga universum. Ett tack för livets gåva som allt och alla som existerar bär genom tid och rum. Utan censur lämnar jag det ifrån mig.”

Hans Kvarnström är en präst och teolog som bor i Karlstad, och är numera pensionär men har varit både postlijon, vårdbiträde, hemsamarit och lumpsamlare. Nu ägnar han sig åt att undersöka olika sätt att vara kreativ på.

Under utställningsperioden kommer de dagdroppar som blir till att hängas upp rykande färska.