Reparation av naturumhuset

Under september – oktober 2019 stängs naturumhuset för reparation. Kaféet flyttar tillfälligt till Holken.

Delar av Naturum Värmlands verksamhet flyttas med till Holken. Programsatta aktiviteter kvarstår, se kalendern för mer information om dessa.