Badvatten tjänligt

2019-07-22
Nya prover visar att vattnet är tjänligt och åter okej att bada i.

2019-07-18 – Just nu bedöms badvattnet tyvärr vara otjänligt. Nya prover kommer att tas för uppföljning och aktuell information meddelas här.

At the moment, the water at the beach of Mariebergsskogen is unfortunately considered to be unfit. Bathing is therefore not recommended. New samples will be taken for follow-up and any new information will be posted here.