Hållplats Vänern

Vänermuseet är på turné och gör ett stopp i Karlstad!
Lär dig mer om Sveriges största sjö och dess djurliv genom lekfulla experiment, i deras rullande vattenlaboratorium! Utanför Naturum Värmland. Fri entré.

Hållplats Vänern är Vänermuseets helt nya mobila vattenutställning. Med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket erbjuder museet två miniutställningar om främmande arter och om stora sjöar. Du kan lära dig mer genom tre spel, två till miniutställningarna och ett stort sällskapsspel om Vänern. Vänermuseet står med benen både i kultur och natur. Under sommaren rullar utställningen i Sverige och den 11 juli kommer den till Karlstad och Mariebergsskogen. Mer om Hållplats Vänern och Vänermuseets finns på www.vanermuseet.se

Under dagen startar även utställningen ”Stolta fyrar i norra Vänern”, från originalmålningar i akvarell av Marie Gauthier, på Naturum Värmland.