Biologiska mångfaldens dag 22/5

Internationella dagen för biologisk mångfald uppmärksammas stort den 22 maj varje år över hela världen på initiativ av FN. Syftet är att påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden och att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse, bland både djur och växter.


AKTIVITETER 22 MAJ

TIPSPROMENAD
Tema Myllrande mångfald. Pris 5 kr.
Kl. 11.00-17.00 start vid Naturum Värmland.

SURR OM BISYSSLOR
Biodlare berättar om binas nytta för den biologiska mångfalden.
Kl. 12.00-15.00 vid bigården utanför Naturum Värmland.

LEVANDE TAIGA
En film om brandekologi och naturvårdsbränningens betydelse för skogens artrikedom. Gratis. Mer info se www.lifetaiga.se
Kl. 14.00 och 16.00 i Naturum Värmland

NATURVANDRING
Upptäck gammelskogens rikedom! Gamla träd och död ved som myllrar av liv. Lavklädda hällar och strandängens fågelliv. Vår guide tar dig med på en liten upptäcktsfärd. Pris 40 kr.
Kl. 15.00 Start Naturum Värmland

DJUR I GENBANK – VARFÖR DÅ?
Följ med på en exkursion bland Lillskogens lantraser tillsammans med museibonde Pia Karlsson. Pia presenterar lantraserna och genbanksarbetet som bedrivs utifrån frågeställningen: Svenska husdjursrasers och genbankers betydelse ur perspektivet biologisk mångfald?
Kl. 18.00 i Lillskogen

Se den odlade mångfalden i parken – vid Spikgården växer anrika rossorter och i Barnens köksträdgård finns tio olika spaljerade äppelsorter.