Globala målen

Se fotoutställningen om de 17 globala målen som världens ledare har förbundit sig till. Allt för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen.

Fotoutställningen visas i Naturum Värmland, som en del av det större arrangemanget Globala Karlstad 8-21 oktober.